Situačná neuróza

Situačná neuróza je jednou z foriem neurotickej poruchy, ktorá sa vyvíja pod vplyvom nevyriešeného konfliktu (vonkajšieho alebo vnútorného) a je reverzibilná, ak sa eliminuje situácia, ktorá ju spôsobila..

Situačná neuróza je porucha, ktorá sa vyskytuje v súvislosti so situáciou. Má rôzne prejavy, ako všetky ostatné neurózy. A jeho príčina je rovnaká ako u iných neuróz - nevyriešený konflikt. Môže to byť konflikt medzi túžbami a možnosťami, očakávaniami a realitou, medziľudský, vnútorný konflikt a iné. Charakteristickým znakom tejto formy neurotickej poruchy je, že situácia, ktorá ju vyvolala, je zvyčajne celkom konkrétne naznačená v mysli človeka.

Príčiny neuróz

Osoba, ktorá je súčasťou spoločnosti a interaguje s prostredím, sa neustále nachádza v situáciách kolízie záujmov. Navyše v ľudskej psychike môžu existovať aj priamo opačné postoje, túžby a túžby. Ak v strete záujmov nie je možné dosiahnuť kompromis, potom situácia, ako sa hovorí, „visí vo vzduchu“ a vyvoláva vnútorné napätie..

Toto napätie sa nemusí vôbec realizovať alebo je akýmsi pozadím, ktoré sa zhoršuje pri kontakte s dráždivým faktorom. Dlhodobé napätie uberá človeku na sile. V dôsledku vyčerpania vnútorných rezerv sa začínajú objavovať poruchy nervového systému..

Nervový systém človeka v stave napätia, vyčerpaný, stráca stabilitu. V reakcii na minimálne provokujúce podnety a dokonca aj bez nich môže dôjsť k neprimeranej duševnej reakcii alebo bolestivému symptómu, čo spôsobí klinický obraz konkrétneho typu neurózy. Vlastnosti reakcie závisia:

 • z charakteristík nervového systému a zdravotného stavu;
 • o tom, ktoré aspekty života ovplyvňuje nevyriešený konflikt;
 • na stupni stresu;
 • trvanie situácie a od ďalších faktorov.

Ak je napätie predĺžené, ale nie veľmi silné, alebo ak si človek nie je plne vedomý príčin konfliktu a neprijme opatrenia na jeho vyriešenie, neurotická reakcia sa oneskorí. Výsledkom je, že existujú určité trvalé zmeny v psychike. Spočiatku majú adaptačnú povahu, ale zároveň môžu prispievať k bolestivým prejavom a vytvárať „začarovaný kruh“. Pod vplyvom neurotickej poruchy človek „zhoršuje charakter“ a jeho interakcia s vonkajším svetom sa stáva ešte viac konfliktnou.

Vlastnosti situačnej neurózy

Ak je konfliktná situácia jasne indikovaná (človek vie, čo ho presne vyvažuje), a zároveň je svojím účinkom dosť silný, potom sa môže vyvinúť situačná neuróza. Predpokladom jeho vzniku je absencia viditeľnej možnosti riešenia problému pre človeka. To neznamená, že zo situácie niet východiska. Je to len tak, že človek, ktorý je v rámci svojich predstáv, nevidí toto východisko..

Rysom tejto neurózy je jasná väzba na špecifické okolnosti, jej obmedzený čas. Pacient naznačuje, kedy sa jeho stav zhoršil, s čím súviselo. Niekedy dochádza k bolestivému zameraniu pozornosti na všetko, čo je spojené s touto situáciou. Človek preháňa význam určitých skutočností. Tiež niekedy existuje zaujatosť voči účastníkom dlhotrvajúceho konfliktu, negatívne očakávania.

Faktory predisponujúce k rozvoju situačnej neurózy sú niektoré znaky ľudskej psychiky: konflikt, podozrievavosť, patologická dôkladnosť, strnulosť, ako aj všeobecné spoločenské neduhy. Úloha vonkajšieho vplyvu na človeka nie je absolútna. Vedúcou úlohou pri vzniku tejto neurózy nie sú okolnosti, ale reakcia človeka na ne. Riešenie konfliktu medzitým zvyčajne vedie k eliminácii prejavov poruchy..

Prejav situačnej neurózy

Niektoré príznaky tohto stavu už boli spomenuté vyššie. Všetky možné prejavy možno rozdeliť do 2 veľkých skupín: duševné a fyzické. Psychické prejavy zahŕňajú:

 • úzkosť;
 • napätie;
 • nafúknutý;
 • znížená koncentrácia pozornosti;
 • patologická fixácia na traumatickú situáciu;
 • obavy a negatívne očakávania;
 • zhoršenie pamäti a iné.

Psychické prejavy odrážajú skutočnosť, že duševné sily človeka sú presmerované na udržanie rovnováhy a nestačia na podporu každodennej duševnej činnosti. Jeden z hlavných prejavov situačnej neurózy možno označiť ako psychická únava. S progresiou sa môže vyvinúť depresia, ktorá sa niekedy strieda s exacerbáciami vo forme nahnevaných výbuchov.

Fyzické prejavy tejto neurotickej poruchy sú veľmi rozmanité. Vznikajú v dôsledku porušenia autonómnej regulácie práce vnútorných orgánov. Môžu sa týkať srdcovej činnosti, práce tráviaceho traktu, genitálnej oblasti.

Pacienti s týmito sťažnosťami často chodia k lekárovi, pričom nepriznávajú, že ich hlavným dôvodom je situačná neuróza. Niektoré príznaky: potenie, prerušované palpitácie, pocit hrčky v krku, dýchavičnosť, tras, závrat, bolesti hlavy..

Liečba situačnej neurózy

Odstránenie príznakov ochorenia pomocou liekov je možné iba dočasne. Liečba bude úplná, iba ak bude konfliktná situácia odstránená alebo vyriešená. Lieková terapia zahŕňa adaptogény, psychotropné lieky, multivitamíny. Pomáha tiež fyzioterapeutická liečba (masáž, akupunktúra) a opatrenia na všeobecné posilňujúce účinky (cvičebná terapia, plávanie, normalizácia denného režimu)..

Hlavnou liečbou sú psychoterapeutické účinky. Konflikt sa dá niekedy vyriešiť iba rozšírením jeho pochopenia a rolí jeho účastníkov, vlastných schopností. Niet divu, že existuje príslovie: „Ak nemôžete zmeniť situáciu - zmeňte svoj postoj k nej“.

Pomáhajú rôzne individuálne a skupinové metódy sebarozvoja, auto-tréningu, jogy, meditácie a ďalších praktík. Príkladom je prax s názvom „Zrušenie negatívnych myšlienkových foriem, obáv, fóbií a negatívnych situácií“. Táto technika je kombináciou vizualizácie, automatického tréningu s prvkami tranzu. Pri použití ktorejkoľvek z metód je hlavnou vecou dispozícia človeka zbaviť sa problému, ochota robiť kompromisy pri hľadaní riešení, porozumenie hodnoty adekvátneho vnímania situácie..

Vlastnosti situačnej neurózy

Medzi chorobami psychogénnej povahy je najbežnejšia neuróza. Chorobu môže spôsobiť psychotraumatický faktor alebo situácia. V prvom prípade máme do činenia s jednorazovým a krátkodobým javom, v druhom prípade s nervovým ochorením vyvíjajúcim sa pod vplyvom neustáleho stresu. Pri včasnej liečbe neurózy sa môžete zbaviť, musíte sa preto dozvedieť viac o príčinách ochorenia a spôsoboch jeho liečby..

Podstata problému

Situačná neuróza zahŕňa skupinu porúch inej povahy vyvolanú psychogénnou situáciou, to znamená dlhotrvajúci stres. Druhým názvom choroby je psychasténia. Klinika sa vyznačuje prevládajúcimi astenickými prejavmi, významným dočasným alebo dlhodobým poklesom fyzickej aktivity. Priebeh ochorenia je reverzibilný s včasnou pomocou.

Podstata problému spočíva v narušení funkčnosti vyššieho nervového systému. Mechanizmus vývoja je pôsobenie psychogénnych stimulov. Veľká úloha sa nekladie ani samotnej situácii, ale jej vnímaniu človekom, adaptačnými vlastnosťami jeho tela.

Pod vplyvom rôznych faktorov sa môžu vyskytnúť nasledujúce odchýlky vyvolané porušením činnosti centrálneho nervového systému:

 • dočasne zvýšená emocionalita;
 • neurotický syndróm;
 • hlboká neuróza;
 • progresívna forma psychózy.

Interakcia traumatickej situácie a osobných postojov vytvára hlavný reťazec neurózy. Ďalší vývoj udalostí, teda vyriešenie osobného konfliktu a úspešné prekonanie jeho následkov pre nervový systém alebo vznik poruchy s porušením štruktúry osobnosti, úplne závisí od adaptačných schopností organizmu. Pod vplyvom stresu centrálny nervový systém mobilizuje všetky sily tela a vrhá ich na boj s dráždivými látkami. To sa odhaľuje pri akcelerácii metabolických procesov, zlepšenom výkone. Ak sa telo úspešne adaptovalo na prácu a nevenovalo pozornosť psychogénnej situácii, neuróza sa nevyvinie. Pri neschopnosti prispôsobiť sa dochádza k porušeniu vyššej nervovej činnosti.

Problémom neurózy je neschopnosť tela prispôsobiť sa súčasnej situácii.

V ktoromkoľvek z jeho prejavov predpokladá situačná forma neurózy hladovanie mozgu kyslíkom, čo vedie k deformácii nervových buniek. Kŕče sympatoadrenálneho systému, kvôli ktorému sa cievy zužujú, prietok krvi znižuje svoju rýchlosť. Nervový systém v záujme ochrany tela presmeruje tok krvi do životne dôležitých systémov. V dôsledku hormonálneho nárastu sú tkanivá náchylnejšie na účinky katecholamínov, ktoré si telo produkuje vo veľkých množstvách. To vedie k nástupu príznakov, ako je nervozita a neopodstatnené obavy..

Psychotraumatické faktory

Neurózy sa objavujú hlavne pod vplyvom určitých osobných postojov získaných v priebehu života a behaviorálnych reakcií formovaných v detstve. Človek sa napríklad rozčúli, keď nedosiahne určitý výsledok alebo nedosiahne to, čo chce. Vnímanie tejto skutočnosti je stanovené v detstve. Adekvátna reakcia na neúspech predpokladá prístup: „Dnes som sa nepoučil, neskúšal som dosť. Zajtra napravím svoje chyby a dosiahnem požadovaný výsledok. ““ Neadekvátnou reakciou sa človek začne púšťať do seba-bičovania, obviňuje sa zo všetkého a nemôže sa sústrediť na pokračovanie činnosti. Objavujú sa obsedantné myšlienky, ktorých sa len ťažko dá zbaviť vôľou.

Neuróza sa tvorí na pozadí nevyriešeného osobného problému. Vo väčšine prípadov je to kvôli nezhodám v rodine. Tento faktor rovnako negatívne ovplyvňuje psychiku dospelých i detí..

Impulzom pre vznik neurózy môžu byť hormonálne zmeny v tele počas puberty. Tento okamih je spojený s aktívnym formovaním osobnostnej štruktúry u detí. Tínedžer si začína uvedomovať a „vytvárať“ seba ako plnohodnotného člena spoločnosti. Pridáva tiež stres z prijímania veľkého toku informácií v procese učenia sa..

Klinický obraz

Fyziologické príznaky neurózy sú podobné mnohým systémovým ochoreniam: ochorenia srdca, obličiek, pečene, pohybového aparátu.

Choroby nervového systému sú zaznamenané s rovnakou frekvenciou u ľudí oboch pohlaví a v akomkoľvek veku. Zmeny na bunkovej úrovni vedú k hypoxii, ktorá sa prejavuje:

 • bolesti hlavy;
 • dočasné alebo dlhodobé zníženie fyzickej aktivity;
 • nervozita;
 • neprimerané reakcie v správaní;
 • hysterické záchvaty;
 • poruchy spánku.

Poruchy spánku sú znakom neurózy

U väčšiny pacientov dochádza k porušeniu chuti do jedla: jeho nedostatku alebo prejedania. Mnoho pacientov je aktívnych v noci, ale cez deň sa cítia slabí..

Z kardiovaskulárneho systému možno pozorovať:

 • búšenie srdca;
 • astmatické záchvaty;
 • ochabnutosť.

S nárastom pôsobenia psychogénneho faktora sa pozorujú hnačky, zvracanie a inkontinencia moču. Pri dlhodobom strese - termoregulačná dysfunkcia. Teploty sa pohybujú od 35,5 do 37,3 °. Pacient sa sťažuje na zimnicu, tras v prstoch. Kožné vyrážky a svrbenie nie sú nezvyčajné. Na hlave sa môžu objaviť svrbivé pupienky.

Hlavným príznakom neurózy je porušenie reakcií na správanie, nestabilný duševný stav.

Pacienti prepadajú úzkosti, prežívajú záchvaty paniky. Objavujú sa obsedantné myšlienky, ktoré sťažujú sústredenie sa na prácu, a fóbie. Posadnutosť vedie k vzniku nutkania (rituálne pohyby, činy). Tento prejav je dôsledkom pokusov nervového systému chrániť sa pred psycho-traumatickým faktorom. Patrí sem časté umývanie rúk, neustále kontroly: či sú predné dvere zatvorené, či sú domáce spotrebiče vypnuté. V priebehu času sa tieto akcie vykonávajú nie raz, ale neustále. Človek sa ani v práci nedokáže sústrediť a snaží sa vrátiť domov, aby niečo dosiahol. Existujú vážnejšie odchýlky tohto typu:

 1. Vo všetkých sférach činnosti hľadajte čísla, ktoré údajne prenasledujú človeka a spôsobujú mu neúspech.
 2. Rozkladanie položiek v konkrétnom poradí.
 3. Odmietnutie navštíviť preplnené miesta, jazdu mestskou hromadnou dopravou atď..

Človek neustále cíti agresiu. Objavujú sa myšlienky na ublíženie iným alebo sebe. Mozog často robí strašidelné, zvláštne obrazy. Niektoré prípady sú sprevádzané dlhotrvajúcou klinickou depresiou, keď pacienti spia niekoľko dní, napriek tomu sa cítia unavení.

Liečba situačnej neurózy

Terapia situačnej neurózy zahŕňa použitie rôznych posilňujúcich opatrení, výcvik v efektívnej relaxačnej taktike, adaptáciu človeka a zmiernenie hlavných príznakov. Každý prípad sa posudzuje individuálne. Lieky a liečebné opatrenia úplne závisia od konfigurácie, agresivity nervových porúch a súvisiacich fyziologických abnormalít..

Liečba drogami

Ak chcete uvoľniť nervový systém, udržiavať jeho pohyblivosť a zastaviť deštrukciu neurónov, vymenujte:

 • bylinné prípravky na báze koreňa valeriánov, kvetov konvalinky, harmančeka, ženšenu, elekampánu, ľubovníka bodkovaného, ​​hlohu, matky;
 • antidepresíva;
 • trankvilizéry.

Mierne formy neurózy si nevyžadujú špeciálny zásah psychológa. Liečba sa vykonáva doma. Zahŕňa to reguláciu denného režimu. Odporúča sa spánok najmenej 8 hodín denne, ako aj všeobecné posilňovacie postupy. Pri hypertonii svalov je indikovaná fyzioterapia vrátane elektrospánku, masáží, fyzioterapeutických cvičení. Pri miernych nervových poruchách sú predpísané sedatíva. V prípade hnačky počas nervového zrútenia je liek „Persen“ predpísaný liekom „Nosh-Poy“ po dobu 2 týždňov, potom je liek „No-Shpu“ zrušený a liek „Persen“ pokračuje v pití počas 2 mesiacov. To vám umožní efektívne eliminovať svalové kŕče v žalúdku a zmierniť napätie v nervovom systéme. Na obnovenie nervového spojenia sa používajú komplexy "glycín" a vitamíny.

Antidepresíva sa používajú pri závažnejších patológiách na priame zmiernenie depresie a záchvatov paniky. Trankvilizéry sa používajú menej často, v pokročilých prípadoch, keď sa zistí nedostatočná odpoveď. Predpisujte ich maximálne na 2 týždne.

Psychoterapeutické techniky

Psychoterapeut vyberá udalosť pre moderovanie správania v závislosti od charakteristík pacienta. V niektorých prípadoch ide o skupinovú hodinu, v iných o individuálny príjem. Medzi techniky patrí hypnóza, autohypnóza, adaptačné cvičenia, arteterapia, muzikoterapia atď..

Hlavným cieľom práce s pacientom je zistiť dôvody. Na základe toho sa buduje vzťah príčin a následkov (robí to sám pacient). Je dôležité, aby osoba pochopila, prečo určitý faktor v ňom vyvoláva takúto reakciu. Neuróza je súbor behaviorálnych reakcií, ktoré sú stabilným reflexom vyvíjaným v priebehu rokov, akákoľvek nervová reakcia môže byť transformovaná.

Pacienti sa učia, aby sa prispôsobili životným podmienkam dráždivého prostriedku, pretože ho nikdy nebude možné vylúčiť. V mnohých situáciách stačí naučiť sa relaxovať. Na to slúžia meditačné postupy..

Záver

Situačnou formou neurózy je ochorenie, ktoré je reverzibilné pri včasnej liečbe.

Vyskytuje sa na pozadí poruchy centrálneho nervového systému v dôsledku zničenia nervových spojení. Diagnóza je kolektívna a zahŕňa niekoľko druhov porúch. Liečba sa vyberá v závislosti od príznakov a ich agresivity.

Situačná neuróza: charakteristiky a liečba

Čo sú to neurózy a prečo vznikajú

Nie je priradený kód ICD pre situačnú neurózu. Patológia sa pohybuje od F34 do F68.

Situačná neuróza je jednou z najbežnejších psychosomatických porúch; príznaky tejto poruchy sa prejavujú rôznymi spôsobmi. Osoba, ktorá vyhľadáva pomoc od špecialistu, často čelí takej diagnóze ako „neuróza“.

Mnoho ľudí verí, že tento druh choroby nemožno nazvať závažným a príliš zložitým na základe viery, že tieto ochorenia sa dajú ľahšie prenášať ako napríklad choroby obličiek, srdca a žalúdka..

Neurózy vrátane situačných musia byť liečené bez zlyhania. Ich liečbu treba brať čo najvážnejšie..

V takomto stave sa človek cíti veľmi zle, potrebuje kvalifikovanú pomoc. Situačná neuróza u dieťaťa a dospelého je ochorenie vyžadujúce okamžitú liečbu, inak môže viesť k ochoreniu srdca, poškodeniu vnútorných orgánov a systémov tela.

Človek niekedy ani nevie, že v konkrétnom okamihu začne vážne ochorenie..

Denne pribúda pacientov s duševnými poruchami.

Príčiny neurózy

Príčinou neuróz je pôsobenie traumatického faktora alebo traumatickej situácie. V prvom prípade hovoríme o krátkodobom, ale silnom negatívnom dopade na človeka, napríklad o smrti milovaného človeka.

V druhom prípade sa hovorí o dlhodobom, chronickom dopade negatívneho faktora, napríklad konfliktnej situácie medzi rodinou a domácnosťou. Keď už hovoríme o príčinách neurózy, majú veľký význam traumatické situácie a predovšetkým rodinné konflikty..

Faktory aj situácie však spôsobia bolestivé a znepokojujúce zážitky. Neschopnosť nájsť produktívne východisko z konfliktnej situácie vedie k psychickej a fyziologickej dezorganizácii osobnosti, ktorá sa prejavuje psychickými a fyzickými príznakmi.

 • faktory a situácie rodiny a domácnosti;
 • medziľudské konflikty;
 • intrapersonálne (interpersonálne) konflikty;
 • odvodené faktory;
 • smrť blízkych;

Faktory a situácie rodiny a domácnosti

Ako súčasť spoločnosti človek interaguje s prostredím, ktoré ho obklopuje, pričom neustále naráža na záujmy ostatných. Navyše v samotnej ľudskej psychike môžu existovať aj priamo opačné ašpirácie, túžby a postoje. Ak pri zrážke záujmov nie je možné dosiahnuť kompromis, potom situácia, ako sa hovorí, „visí vo vzduchu“ a vytvára vnútorné napätie.

Takéto napätie sa nemusí vôbec realizovať alebo predstavuje určité pozadie, ktoré sa zhoršuje kontaktom s dráždivým faktorom. Dlhodobé napätie človeku uberá na sile. V dôsledku vyčerpania zásob vo vnútri sa začínajú poruchy činnosti nervového systému.

Ľudský nervový systém je pri strese nestabilný a vyčerpaný. V reakcii na minimum provokujúcich faktorov alebo dokonca aj bez nich sa môže objaviť nie úplne normálna psychická reakcia alebo bolestivý príznak, ktorý vytvára klinický obraz určitého typu neurózy..

Osoba, ktorá je súčasťou spoločnosti a interaguje s prostredím, sa neustále nachádza v situáciách kolízie záujmov. Navyše v ľudskej psychike môžu existovať aj priamo opačné postoje, túžby a túžby. Ak v strete záujmov nie je možné dosiahnuť kompromis, potom situácia, ako sa hovorí, „visí vo vzduchu“ a vyvoláva vnútorné napätie..

Toto napätie sa nemusí vôbec realizovať alebo je akýmsi pozadím, ktoré sa zhoršuje pri kontakte s dráždivým faktorom. Dlhodobé napätie uberá človeku na sile. V dôsledku vyčerpania vnútorných rezerv sa začínajú objavovať poruchy nervového systému..

Klinický obraz neurotických stavov

Klinický obraz neuróz pozostáva z negatívnych zážitkov subjektívnej povahy (pocity menejcennosti, úzkosti) a somatovegetatívnych porúch. V neurotických podmienkach sa do popredia dostávajú poruchy emočnej sféry.

Psychogénna povaha neuróz naznačuje, že sú spôsobené pôsobením psychologických faktorov (konfliktný stav) a priamo súvisia s nárastom symptómov poruchy v traumatických situáciách..

Hlavné formy neuróz by sa mali rozdeliť na:

 1. neurasténia (situačná neuróza);
 2. úzkostná neuróza;
 3. psychasténia;
 4. obsedantná neuróza;
 5. hysterická neuróza.
 • neurasténia (situačná neuróza);
 • úzkostná neuróza;
 • psychasténia;
 • obsedantná neuróza;
 • hysterická neuróza.

  Fázy vývoja ochorenia

  Neurotické reakcie sa nie vždy premenia na ochorenie. Všetko závisí od toho, ako dlho bol človek v stresovej situácii a ako veľmi to zažil. Aj keď sa tieto reakcie zmenili na ochorenie, vhodnou liečbou sa môžu skončiť v ktoromkoľvek štádiu..

  V prvom štádiu dôjde k oslabeniu tela a vzniku choroby. V druhom štádiu porucha nervového systému už prichádza do stavu exacerbácie a v treťom štádiu sa stáva chronickým. Štvrté štádium je najťažšie liečiteľné, pretože v tomto štádiu sa už neurotické reakcie a správanie stávajú súčasťou charakteru človeka.

  V ICD-10 je druhý stupeň situačnej neurózy označený kódom F43. Akútna forma neurózy trvá niekoľko mesiacov alebo hodín, všetko závisí od množstva stresu, ktorý človek prežíva.

  Tento stav neumožňuje vyčerpanie nervového systému a existuje veľké nebezpečenstvo, že sa pacient bude vo svojom stave cítiť dobre. Takíto pacienti začínajú odolávať všetkým typom liečby a podvedome lipnú na chorobe..

  Ľudia často používajú svoju diagnózu na to, aby pre seba získali maximum výhod od rodiny a priateľov. Môžu sa hrať na pocity viny, obviňovať druhých z toho, že ho priviedli k chorobe, alebo naopak vykríknuť zľutovanie, ukázať, aké sú zlé, a tým im venovať ďalšiu pozornosť od rodiny.

  Choroba v tomto štádiu môže ustúpiť aj bez liečby, pretože ak boli blízki príčinou stresu a po stanovení diagnózy zmenili svoje správanie, samotná stresová situácia zmizne a človek sa stáva ľahším!

  Mimochodom, diagnóza často slúži ako vynikajúca výhovorka, prečo sa niečo v živote ešte nepodarilo alebo nevyšlo tak, ako som chcel, je to také pohodlné - som chorý, takže nemôžem pracovať naplno...

  Ak choroba ustúpi alebo prejde do chronického štádia, závisí to viac od nálady pacienta, od toho, čo je pripravený urobiť a či sa z toho chce dostať. Ak choroba napriek tomu prešla do tretej fázy, chronickej, pri opise choroby pomocou kódu F43.2 sa do ICD-10 vloží značka..

  Príznaky ochorenia

  Konvenčne sa rozlišujú tri formy neurózy, z ktorých každá má svoju vlastnú symptomatológiu..

  • neurasténia;
  • porucha premeny;
  • obsesívno kompulzívna porucha.

  Neurasténia

  Neurasténia alebo nervová slabosť je najbežnejšou formou neurózy. Hlavným prejavom tejto neurózy je zvýšená excitabilita a ľahká únava..

  • zvýšená excitabilita;
  • únava;
  • popudlivosť;
  • Podráždenosť;
  • rýchla zmena emócií (smútok a radosť);
  • úzkosť;
  • kognitívne poruchy vo forme pamäti a straty pozornosti.

  Zvýšená excitabilita sa súčasne zaznamená nielen v psychike pacienta, ale aj v jeho somatike (

  Neurasténia sa spravidla pod vplyvom dlhotrvajúcej traumy vyvíja pomaly a postupne. Táto traumatická situácia vedie k neustálemu stresu a nedostatku spánku. Dlhodobý stres vedie k vyčerpaniu

  , ktorá odráža podstatu choroby. Neurasténia doslova znamená nervovú slabosť.

  Diagnóza ochorenia

  Neurózu nemožno diagnostikovať metódami, ktoré sa zvyčajne používajú v lekárskej praxi, to znamená vyšetrením a laboratórnymi testami.

  Psychoterapeuti používajú techniky ako rozhovor alebo svedectvo blízkych, ktoré môžu vypovedať o zvláštnostiach vonkajších prejavov správania pacienta. Niekedy sa tiež používa farebná diagnostika..

  Pacienti s neurózami úzkosti teda po výzve, aby im vybrali najpríjemnejšiu farbu, označujú čiernu, sivú, hnedú alebo fialovú. Pri hysterickom type dávajú pacienti prednosť červenej, fialovej.

  Pri miernych formách patológie sa praktizuje psychoterapia. Lekár vedie rozhovory s pacientom, skúma jeho činy alebo správanie v konkrétnej situácii, tlačí na to, aby vzťahoval k okolnostiam inak, nie tak bolestivo.

  V niektorých prípadoch sa používa hypnóza. Poruchy správania sa korigujú pomocou sugescie, ktorá vedie na podvedomej úrovni k pokojnému postoju k životným problémom..

  V prípadoch, keď také metódy nepomáhajú, je paralelne predpísaná lieková terapia. Podľa stupňa zanedbania neurózy to môžu byť relaxačné látky alebo naopak stimulujúce.

  Je dôležité nenechať vývoj neurózy. Vyhľadajte pomoc od špecializovaného špecialistu. Neustále psychické vypätie môže viesť k vážnym komplikáciám a dlhšej a náročnejšej liečbe. Potom nebude spolu s psychickými prejavmi jediným problémom ani vysoká telesná teplota, ani časté močenie..

  Okrem lekárskej terapie je potrebné venovať pozornosť neuróze doma. Je dobré, ak sa pacient ocitne v zaujímavom vzrušujúcom koníčku. Poskytuje sa tak rozptýlenie od obsedantných myšlienok..

  Mala by sa zaviesť mierna fyzická aktivita: jogging, chôdza, návšteva bazénu.

  Mnoho psychológov a psychoterapeutov podporuje muzikoterapiu pri liečbe neuróz. Je potrebné spolu s pacientom zvoliť pokojnú hudbu, ktorá ho najviac oslovuje. Napríklad „The Seasons“ od Schuberta alebo „Moonlight Sonata“ od Beethovena. Je dobré počúvať hudbu pred spaním..

  Mali by ste si viac oddýchnuť. Relaxácia alebo jóga vám môžu pomôcť relaxovať a zastaviť nepretržitý tok myšlienok..

  Je dosť ťažké diagnostikovať neurózu: nemožno ju urobiť iba na základe klinických testov a osobného vyšetrenia. Nevyhnutné rozhovory s pacientom, oboznámenie sa so situáciou, ktorá sa okolo neho vyvinula v spoločnosti, oboznámenie sa s pracovnými podmienkami, rodinou, spôsobmi trávenia voľného času a rekreácie.

  Liečba neurózy

  Ako môžete pomôcť človeku v stave neurózy?

  Osoba, ktorá prežíva neurózu, potrebuje pomoc blízkych. Pacient potrebuje podporu tak vo chvíľach exacerbácie ochorenia, ako aj v období remisie.

  Jednou z najúčinnejších metód pomoci pacientovi počas neurózy je verbálna podpora. Pri zmierňovaní utrpenia by sa pri rozhovore s chorým človekom malo dodržiavať niekoľko pravidiel..

  Pri zbavovaní sa choroby je potrebné urobiť hlavne to, aby ste sa pokúsili eliminovať negatívnu situáciu, ktorá chorobu spôsobila. Zobrazuje sa návšteva psychoterapeuta, ktorá má zmeniť postoj k tomuto problému a hľadať východisko z traumatických situácií.

  Prvá vec, ktorú treba urobiť pri liečbe situačnej neurózy, je pokúsiť sa eliminovať nepriaznivú situáciu, ktorá chorobu spôsobila. Zobrazená práca s psychoterapeutom na zmene postoja k problému a vyriešeniu traumatických situácií.

  Poďme si predstaviť absurdný prípad: niekto je zavretý v cudzom byte - napríklad musel prenocovať u nie veľmi blízkych priateľov. Ráno zistí, že jeden je zamknutý na piatom poschodí, nemá telefón, zámok sa nedá otvoriť zvnútra..

  Beznádejne mešká do práce, nemôže príbuzným povedať, kde meškal, a majitelia sa nevracajú... Ani si nepredstavuje, prečo vlastníci odišli bez varovania. Kedy sa môžu vrátiť - o hodinu alebo týždeň? Je potrebné vystúpiť z tejto hlúpej časovej tiesne - a človek začne s dverami zápasiť, snaží sa ich otvoriť zvnútra alebo v najhoršom prípade ich rozbiť.

  Ale moderné obrnené monštrum je nainštalované v zárubni...

  Odstránenie príznakov ochorenia pomocou liekov je možné iba dočasne. Liečba bude úplná, iba ak bude konfliktná situácia odstránená alebo vyriešená.

  Lieková terapia zahŕňa adaptogény, psychotropné lieky, multivitamíny. Pomáha tiež fyzioterapeutická liečba (masáž, akupunktúra) a opatrenia na všeobecné posilňujúce účinky (cvičebná terapia, plávanie, normalizácia denného režimu)..

  Prevencia opakovania neurózy

  Prevencia neuróz zahŕňa súbor opatrení na vytvorenie priaznivých životných a pracovných podmienok, normalizáciu spánku a elimináciu faktorov, ktoré môžu vyvolávať emočný stres. Správna výživa a podporná terapia vrátane hodín autohypnózy a relaxácie pomôžu predchádzať neurotickým poruchám..

  • vyvážená výživa obohatená o vitamíny;
  • eliminácia faktorov, ktoré môžu ochorenie vyprovokovať;
  • rozvoj tolerantného postoja k stresu.

  Výživa pre neurózy

  Strava osoby náchylnej na neurózy by mala obsahovať bohatú na vitamíny a

  Prejav a liečba situačnej neurózy

  V modernom svete existuje veľmi vysoké životné tempo, z ktorého ľudský nervový systém často trpí preťažením. Na celkový zdravotný stav má neustále napätie, hádky v práci alebo doma a niekedy aj vnútorné konflikty. Toto vyčerpanie tela vedie k situačnej neuróze. Jeho príčiny a prejavy sa nelíšia od iných foriem poruchy. Hlavnou črtou neurasténie je jasne určená situácia, ktorá sa stala jej príčinou..

  Príznaky situačnej neurózy

  Známky neurasténie sú rôzne. Situačná neuróza spôsobená neustálym pracovným zaťažením, chronickým nedostatkom spánku alebo zlým celkovým zdravím sa prejavuje nasledovne:

  • vyčerpanie;
  • nafúknutý;
  • výkyvy nálad;
  • znížený výkon;
  • skreslenie chuti do jedla a spánku.

  Situačná neuróza sa môže prejaviť aj zhoršením zdravotného stavu vo všeobecnosti..

  Pacienti s neurasténiou sa teda často sťažujú na nasledujúce príznaky:

  • zvýšené potenie;
  • bolesti hlavy;
  • tachykardia;
  • nedostatok vzduchu atď..

  Fázy neurasténie

  Existujú tri stupne situačnej neurózy:

  • Hypersthenická forma.
  • Podráždená slabosť.
  • Hypostenická neurasténia.

  Hypersthenická forma je počiatočným štádiom ochorenia. V tomto období sa objavuje nervozita a vzrušivosť, ale väčšina ľudí si stále myslí, že sú zdraví..

  Najmenší hluk, davy ľudí dráždia, kvôli čomu pacienti často prepuknú v krik alebo škandál. Pacienti pociťujú výbuchy neoprávnenej agresie.

  Na pozadí zníženej koncentrácie klesá aj výkon. Kvôli psychickej slabosti a nesúdržnosti nemôže pacient vydržať potrebné nervové napätie.

  Pri poruchách spánku nepomáha ani osvedčená metóda nočného čítania knihy. Na odstránenie nočných môr, kvôli ktorým si nervový systém nezíska potrebný odpočinok ani v noci. Vďaka tomu je ťažké sa ráno zobudiť. Potom sa stratí pamäť, objavia sa bolesti hlavy a ďalšie nepríjemné pocity..

  Podráždená slabosť je druhým stupňom vývoja ochorenia. Pri absencii správnej liečby sa neurasténia stáva chronickým stavom. Celkový zdravotný stav pacienta sa zhoršuje. Čím bol energickejší, tým, že bol zdravý, tým ťažšia bola choroba.

  Neustále vyčerpanie vedie k tomu, že pacient už nemôže vykonávať ani malé úlohy. Pri najmenšom neúspechu stratí akýkoľvek záujem a cíti odpor, ktorý ho môže dohnať k slzám.

  Hypostenická neurasténia je tretím stupňom. Pacient sa stáva ľahostajným voči všetkému, čo sa deje okolo neho. Dá sa vystopovať depresia a pasívny vzťah k čomukoľvek. Časté sú spontánne záchvaty úzkosti a smútku..

  Liečba neurasténie

  Neurasténia sa nedá vyliečiť sama. Doma je možné uhasiť iba príznaky. Všeobecné napätie nikde nezmizne, čo iba prehĺbi ďalší vývoj ochorenia.

  Pri asteno-neurotickom syndróme sa odporúča konzultovať s neuropatológom. Lekár vykoná výskum a predpíše liečebný postup. A tiež sa musíte poradiť s psychológom alebo psychoterapeutom.

  Situačnú neurózu možno prekonať, iba ak sa pacient sám chce zotaviť. Z tohto dôvodu stojí za to vniesť do svojho života viac pozitívnych emócií a vyhnúť sa emocionálnemu stresu. Užitočná bude jóga, meditácia, arteterapia. Stojí za to úplne opustiť alkohol, cigarety, kávu, pretože to všetko negatívne ovplyvňuje nervový systém.

  Záver

  Asteno-neurotický syndróm je forma neurotickej poruchy, ktorá sa vyvinula na základe nevyriešených problémov (vonkajších alebo vnútorných).

  Existujú tri stupne neurasténie: hyperstenická forma, podráždená slabosť a hyposthenická neurasténia.

  Príznaky môžu byť vnútorné alebo vonkajšie. Vyčerpanosť, nepokoj, bolesti hlavy, silné potenie - to všetko môže naznačovať astenozyndróm..

  Liečba choroby je možná iba na klinike pod dohľadom skúsených lekárov. Zabráňte stresu na nervovom systéme. A tiež je potrebné vzdať sa kávy, alkoholu a cigariet..

  Čo je to situačná neuróza - príčiny, príznaky a ako sa jej zbaviť

  Čo je situačná neuróza? V skutočnosti ním trpí veľa ľudí, ale ani o tom nevedia. V dnešnej dobe existuje príliš veľa dôvodov na vznik takýchto porúch. Neurózy môžu sprevádzať rôzne príznaky, čisto psychologického a psychosomatického charakteru. Zvážte príznaky situačnej neurózy, mechanizmy jej výskytu a spôsoby, ako sa ich zbaviť.

  Fázy neurotickej poruchy

  Neurotické reakcie, často sa opakujúce, skôr alebo neskôr prechádzajú do neurózy. Ako skoro sa to stane, závisí od sily a trvania dopadu situácie na telo..

  Malo by sa však chápať, že neuróza nie je choroba, ale reverzibilná funkčná porucha. Mnoho ľudí si kvôli svojej nevedomosti myslí, že neurotik je niečo ako blázon. Ale toto je obrovská mylná predstava. V skutočnosti 80% ľudí s neurózami nevie o svojej poruche. A takých je medzi nami oveľa viac, ako sa zdá. V skutočnosti sú všetci 2-3 obyvatelia veľkého mesta neurotickí.

  Fázy vývoja situačnej neurózy:

  • Oslabený stav tela, ktorý prispieva k rozvoju psychosomatických symptómov a neskôr môže viesť k nástupu choroby.
  • Akútna porucha nervového systému.
  • Chronická neuróza.
  • Neurotický stav prechádza do povahy človeka (charakter, správanie, osobnostné vlastnosti sa menia).

  Koncept „situačnej neurózy“ nie je zahrnutý v ICD-10, pretože tento stav nie je chorobou. V príručke je ale niekoľko bodov, ktoré zodpovedajú tejto poruche. Toto bude podrobnejšie prediskutované nižšie..

  Aj keď neurózy nie sú klasifikované ako somatické alebo duševné choroby, musí sa s nimi zaobchádzať bez zlyhania. Ich terapia by sa mala brať čo najvážnejšie. V takomto stave sa človek cíti veľmi zle, potrebuje kvalifikovanú pomoc.

  Príčiny situačnej neurózy

  Hlavným dôvodom situačných neuróz sú deštruktívne reakcie človeka na tú či onú udalosť, neschopnosť alebo neochota adekvátne vyhodnotiť aktuálnu situáciu, neschopnosť brániť svoje práva, záujmy, vyjadrovať svoje skutočné túžby a zámery.

  Je to tiež výsledok vedomého alebo nevedomého potlačenia skutočných túžob a potrieb človeka..

  Ľudia môžu absorbovať takéto vzorce správania v detstve a kopírovať tak správanie svojich blízkych (rodičov, príbuzných, starších sestier, bratov, priateľov, učiteľov).

  Niekedy sa podobné formy reakcie objavia aj v dospelosti..

  V skutočnosti je neurotické správanie akousi obrannou reakciou psychiky. Človek sa v súčasnosti nedokáže vyrovnať s problémom, ktorý sa objavil, a uzavrie sa pred ním. Ale vnútorný konflikt nikde nezmizne. Napätie zostáva v tele aj v nervovom systéme.

  Centrálny nervový systém slabne a postupne sa začnú objavovať fyzické príznaky.

  Živý príklad situačnej neurózy, ktorá sa pravdepodobne stala aj vám:

  K predajcovi v obchode ste boli neslušný, ale rozhodli ste sa zdržať, aby ste nevyzerali smiešne v očiach iných ľudí, hoci vo vnútri všetko vrelo a vy ste naozaj chceli odpovedať, dať nešťastníka na jeho miesto. Zdá sa vám, že ste sa upokojili, ale keď ste prišli domov, zlomili ste sa na deťoch, pretože boli hlučné.

  Potom ste strávili celý večer v zlej nálade, pretože tam zostali zvyšky po urážke a nepríjemný pocit, že ste prepadli deťom. Ani ste si neuvedomili, že ste svoj energetický náboj, ktorý bol určený pre páchateľa, vyhodili na svojich blízkych. Toto je neurotická reakcia.

  A stálo by za to, aby ste v najkultúrnejšej podobe vyjadrili to, čo ste si v čase konfliktu skutočne mysleli a chceli vyjadriť, váš vnútorný náboj by bol vyčerpaný a cítili by ste sa dobre..

  Bežné príčiny situačnej neurózy:

  • smrť blízkych;
  • priemyselné konflikty;
  • rodinné konflikty;
  • medziľudské konflikty;
  • konflikty v rámci osobnosti;

  Rodinné konflikty sú jednou z najbežnejších príčin porúch, ako je neuróza!

  Príčinou neuróz sú psychologické konflikty

  Porucha najčastejšie vzniká na základe konfliktov vytvorených v mysli, ktoré majú dva typy:

  1. Vonkajšie. Vyznačujú sa nesúladom medzi požiadavkami situácie a reakciou pacienta na ňu..
  2. Interné. Toto je boj medzi logickým uvažovaním a túžbami.

  Situácie, ktoré vedú k neurotickým konfliktom:

  1. Dopytovaný. Ťažkosti s rozhodnutím, keď sa potrebujete zastaviť pri jednej z dvoch túžob rovnakej sily.
  2. Nežiaduce. Vystavenie negatívnym emóciám, keď je potrebné zvoliť ktorýkoľvek z nepriaznivých smerov.
  3. Nejednoznačné. Preťaženie vedomia, ktoré musí nájsť vhodný cieľ medzi nejednoznačnými smermi, kde existujú pozitívne a negatívne vlastnosti.

  Niektorí ľudia majú schopnosť reagovať na zložitú situáciu celým radom neuróz: slabých ľudí neurózy jednoducho chránia pred ťažkosťami. „Infarkt“ a patologické obavy sa stávajú jediným spôsobom, ako získať pomoc od ostatných.

  Sila duševného traumy a symptómov nezávisia len od situácie, ale aj od charakteristík organizmu: charakteru, pohlavia, veku, výchovy, vzdelania, profesie. ICD-10 to rozpoznáva. Preto jedna osoba neutralizuje traumu, zatiaľ čo druhá je neaktívna, čo vedie k neurotickým konfliktom..

  Akútna situačná neuróza - príznaky

  Príčinou situačnej nervovej poruchy je stres, ktorý vzišiel z konkrétnej situácie, ak na ňu človek nie je prispôsobený alebo ho nedokáže vyriešiť tak, ako by chcel. Toto je napísané v ICD-10 v kategórii pod kódom F43.

  Tento stav zachráni pacienta pred ďalším vyčerpaním nervového systému. Ak sa neurotikovi podarí dosiahnuť jeho stav, potom môže podvedome chcieť vrátiť sa do normálu a odsunúť všetky spôsoby liečby. A to je najnebezpečnejšia vec. Navonok môže neustále hovoriť o tom, ako je na tom zle a ako by chcel byť zdravý, ale hlboko vo svojom vnútri bude odolávať jeho uzdraveniu. Takáto reakcia, ktorá je v psychológii často v bezvedomí, sa nazýva sekundárny prínos choroby..

  Keď si pacient prinesie domov svoju diagnózu neurózy (situačnej alebo akejkoľvek inej) vo forme polikliniky, má skutočnú šancu odsúdiť svojich príbuzných a blízkych ľudí, že ho priviedli do takého stavu.

  Dôvody tohto správania pacienta:

  1. Chce získať sympatie.
  2. Dúfa, že týmto spôsobom nebude musieť riešiť vzniknuté ťažkosti (vyhnúť sa problémom).
  3. Hľadá výhovorku pre svoju nečinnosť a bezmocnosť.
  4. Snaží sa manipulovať so správaním blízkych a okolia.

  To často dáva pozitívne výsledky aj bez liečby, to znamená, že „vinníci“ nervovej poruchy sa začnú správať dobre:

  • Manžel prestáva piť.
  • Deti začnú poslúchať.
  • Príbuzní prestávajú zasahovať do vnútorných záležitostí rodiny.
  • Zamestnanci sú zdvorilí.

  Akútna forma môže trvať 1–2 hodiny až niekoľko mesiacov a končí stabilizáciou stavu tela alebo prechodom do ďalšej fázy - chronickej s pretrvávaním príznakov. Toto je uvedené v ICD-10 pri opise choroby kódom F43.2. Výsledok môže byť ovplyvnený ani nie tak liečbou, ako skôr náladou pacienta..

  Neurózy najčastejšie navštevujú tých, ktorí majú na ne predispozíciu. Riziková skupina zahŕňa ľudí, ktorí majú príbuzných trpiacich psychoemotickými poruchami - pretože väčšina neuróz sa prenáša geneticky. Zraniteľní, citliví a osamelí ľudia majú tiež zvýšenú pravdepodobnosť neurotiky..

  Predĺžená neuróza

  Ak sa príčina poruchy neodstráni, môže sa situačná neuróza ťahať mnoho rokov. Neurotik prestáva veriť v svoje uzdravenie. Ani lieky nepomáhajú. V skutočnosti je neuróza na liečbu liekom veľmi ťažká, pretože jej koreň vždy spočíva v psychike..

  Organizmus oslabený chorobou môže ľahko podstúpiť ďalší stres, ako varuje F43.0 ICD-10.

  Predĺžená neuróza môže mať vlnovú povahu: buď ustupujte, kým príznaky úplne nezmiznú, potom sa za vhodných okolností znova objavte.

  Neurotik má často pocit sebaľútosti. Môžu prísť myšlienky na skrachovaný život: pacient začína mať pocit, že s ním bolo vždy zaobchádzané nespravodlivo. Často sa stáva „hrdinom ťažkého osudu“ a chváli sa svojimi problémami. Všetky konverzácie sa stanú negatívnymi..

  Chronická neuróza mení osobnosť

  Ak sa v priebehu choroby vyskytne ďalší stres, prejaví sa to v nových sťažnostiach pre ostatných. Pretože pacient prijíma sympatie a pomoc, stáva sa takáto taktika normou..

  Pri dlhom priebehu neurózy na pozadí sa charakter postihnutého mení nie k lepšiemu.

  Ak sú prítomné fyzické príznaky, ďalej pomáha neurotikovi obklopiť sa aurou súcitu. Týmto spôsobom sa prispôsobuje vhodnému prostrediu, nikdy nevyriešil svoj vnútorný konflikt a nevyriešil svoje problémy..

  Toto je napísané na F43 ICD-10. Liečba príznakov sa pre pacienta stáva nerentabilnou.

  V tomto štádiu je neuróza neriešiteľná. Čím viac sa psychika postihnutého zaborí do vlastných pascí, tým ťažšie je ich vytiahnuť. Preto je potrebné zbaviť sa neurózy hneď, ako sa začali objavovať prvé príznaky..

  Príznaky situačnej a zdĺhavej neurózy

  V prvom rade sa neuróza prejavuje v správaní človeka..

  Osoba s poruchou môže na nežiaducu situáciu reagovať nasledovne:

  • Agresivita.
  • Plač.
  • Hnev (častejšie okázalý).
  • Hľadám sympatie u ostatných.
  • Izolácia.
  • Samota vo vašich myšlienkach.
  • Necitlivosť.
  • Vyhýbať sa ľuďom.

  V závažných prípadoch môže dôjsť k depresii.

  Fyzikálne príznaky neurotickej poruchy:

  • Syndróm hyperventilácie.
  • Hypokapnia - nedostatok oxidu uhličitého v krvi.
  • Hypoxia - nedostatok kyslíka v krvi.
  • Respiračná alkalóza - nadmerné odstraňovanie oxidu uhličitého z pľúc.
  • Ako popisuje ICD-10, výsledkom sú sekundárne znaky:
  • Bolesť srdca.
  • Dýchavičnosť.
  • Kašeľ.
  • Dýchavičnosť.
  • Nedostatok vzduchu.
  • Tachykardia.
  • Nestabilný pulz (arytmia).
  • Zvracanie, hnačka.
  • Grganie.
  • Nafukovanie.
  • Závraty.
  • Porucha koordinácie pohybov.

  Tieto príznaky môžu viesť k záchvatom paniky, ktoré sa často vyskytujú u ľudí s pretrvávajúcou neurózou. Takmer neustále človek zažíva podmienky, ako je napätie, únava, podráždenosť. Je ťažké sústrediť sa na určitú prácu. Pamäť začína zle pracovať, je narušený spánok a chuť do jedla.

  Správanie pacienta

  Hlavné osobnostné vlastnosti, ktoré vedú ku konfliktu myšlienok:

  • Infaltility.
  • Egocentricita.
  • Podľa typu správania pacientov sa konflikty delia na nasledujúce typy:
  • Hysterický.
  • Neurastenický.
  • Obsedantno-psychastenické.

  Typy neurózy

  Situačná neuróza, ktorá sa zmení na chronickú, má svoje vlastné typy. Ich vývoj závisí od charakteru samotného človeka, jeho sklonov a osobnostných vlastností..

  Hysterický typ

  Osoba s hysterickým typom neurózy môže mať nasledujúce charakterové vlastnosti:

  • Nafúknutá sebaúcta.
  • Sebeckosť.
  • Nerozhodnosť.
  • Pochybnosť.
  • Neúplnosť.
  • Navrhovateľnosť.
  • Emocionalita.
  • Úzkosť.
  • Impulzívnosť.
  • Súlad.

  Situačná neuróza je charakterizovaná prehnanými požiadavkami na vonkajší svet. Človek môže úplne ignorovať tradície, normy etikety a dokonca aj také skutočné fakty, ako je zima v zime a v lete teplo..

  Pacient si zároveň dovoľuje, aby sám seba nevyčítal. Jeho myšlienky fungujú takto: „Svet by mal byť taký, aký si ho predstavujem. Všetko okolo je povinné sa mi prispôsobiť “.

  Tento typ neurózy predvádza rozprávkový hrdina - princezná Nesmeyana. Tu spočíva príčina poruchy vo výchove. Liečba by mala prebiehať iba prostredníctvom psychoterapie.

  Neurastenický typ

  Tu sú požiadavky na seba preceňované. Človek vyžaduje od seba nemožné. A keď zlyhá, prepadne panike.

  Konflikt nastáva, keď existujú potreby, ktoré jedinec v danej situácii nemôže dosiahnuť:

  • Definovaná poloha.
  • Externé údaje.
  • Sexuálne vlastnosti.
  • Aktívna komunikácia.
  • Sebavyjadrenie.

  Ak beznádej nezíska všetko vedomie, potom nemusí konflikt skončiť neurózou. V opačnom prípade dôjde k poruche nervového systému..

  Závisí to jednak od situácie, jednak od schopnosti tela pôsobiť proti nepriaznivým myšlienkam..

  Charakteristické vlastnosti pacienta s neurastenickým typom poruchy:

  • Zvýšená zodpovednosť.
  • Dobrá viera.
  • Vysoká citlivosť na kritiku.
  • Neodnímateľnosť.

  Výkon týchto jedincov môže byť vysoký a podnietený rušivými myšlienkami..

  Obsedantno-psychastenický typ

  Tento typ poruchy sa dá nazvať slabosťou správania. Vyjadruje sa to v tom, že jednotlivec sa nemôže rozhodnúť, čo potrebuje. Dnes chce byť námorníkom, zajtra vedcom a pozajtra ide pracovať ako nakladač a nadáva na nepodarený život.

  Konfliktné požiadavky na seba spôsobujú vnútorné konflikty, ktoré vedú k komplexu menejcennosti.

  Charakteristické vlastnosti takejto osoby:

  • Pasivita.
  • Neistota.
  • Slabosť.
  • Nerozhodnosť.
  • Neúplnosť.
  • Úzkosť.
  • Pochybnosť.
  • Citlivosť na kritiku.
  • Otlačiteľnosť.
  • Zodpovednosť.
  • Dobrá viera.

  Vyznačuje sa emocionalitou kombinovanou so zdržanlivosťou: jedinec prežíva v sebe prijaté dojmy. To vedie k neštandardným záverom a prispieva k rozvoju autohypnózy: pacient má tendenciu vytvárať v mozgu dlhé logické reťazce a vyvodzovať závery, ktoré nezodpovedajú realite.

  Ako sa zbaviť situačnej neurózy

  Lieky sa používajú na liečbu fyzických príznakov. Malo by sa však chápať, že lieky sa nemôžu zbaviť koreňa neurózy, pretože to je oblasť psychiky, a nie fyziológie..

  Pacientovi je možné priradiť:

  • Sedatíva.
  • Antidepresíva.
  • Hypnotiká.
  • Trankvilizéry.
  • Nootropiká.
  • Beta-blokátory.
  • Komplexy vitamínov.

  Prvá vec, ktorú treba urobiť pri liečbe situačnej neurózy, je pokúsiť sa eliminovať nepriaznivú situáciu, ktorá chorobu spôsobila. ale problém je v tom, že niektorí ľudia si tento problém ani neuvedomujú. Alebo bola traumatická situácia taká dávno, že už bola zatlačená do bezvedomia. Aby ste ju dostali von, je nevyhnutná hlboká práca s psychikou..

  Pacientom sa ukazuje, že spolupracujú s psychoterapeutom na zmene postoja k problému a riešení traumatických situácií, hľadaní vnútorných konfliktov.

  Existujú dva typy psychoterapie:

  • Príležitostné, pri ktorom musí pacient pochopiť dôvody, pre ktoré jeho choroba vznikla, a tiež nájsť spôsoby, ako túto situáciu vyriešiť.
  • Racionálna je metóda, pri ktorej sa posilňuje a rozvíja inteligencia pacienta. Toto je metóda prevýchovy človeka. Príčinou neurózy je často príliš citlivý prístup k životným situáciám. Lekár, ktorý pacienta naučí správne reagovať na určité životné okamihy, ho učí ovládať sa a porozumieť príčinným vzťahom - prečo a ako choroba vznikla a ako sa z nej spamätať a ako zabrániť jej výskytu v budúcnosti. Takáto psychoterapia je veľmi účinná pri situačnej neuróze..

  Najefektívnejšie metódy na liečbu neuróz sú:

  • Hypnoterapia.
  • Gestalt terapia.
  • Kognitívna behaviorálna terapia.

  Po riešení svojich vnútorných problémov, zmene foriem správania a reakcie človek ide na inú úroveň a postupne sa zbavuje neurotizmu. Ale často je psychoterapia dlhý proces, ktorý si vyžaduje úplnú zmenu svetonázoru postihnutého.

  Ak máte podozrenie, že máte situačnú neurózu alebo nachádzate jej príznaky u milovaného človeka, neváhajte a vyhľadajte kvalifikovanú pomoc. Funkčná porucha dobre reaguje na terapiu včasnou liečbou.

  "Milujem svoju prácu. Oprava duše človeka môže byť oveľa ťažšia ako zlomenina nohy alebo ruky. S výsledkami mojich pacientov som vždy spokojný.

  Zdravie je viac ako zdravé telo. K akejkoľvek chorobe je potrebné pristupovať komplexne a človeka treba považovať za celok spolu s dušou a telom. ““.

  Ak nájdete chybu, vyberte časť textu a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter. Ďakujeme za pozornosť a pomoc.!